Klinik Karar Destek Sistemi Geliştirme ve Uygulama

Klinik iş akışlarına entegre olan ve sağlık uzmanlarına eyleme geçirilebilir öneriler sağlayan Klinik Karar Destek Sistemi Geliştirme ve Uygulama firmamızın ana yetkinliklerinden birisidir. EMODA, proje yönetimi becerileri ve yazılım geliştirmedeki tüm potansiyelini ve deneyimini sağlık sektörü için çözümler oluşturmaya odaklamaktadır.

Klinik Karar Destek Sistemi Nedir?

Klinik karar destek sistemleri hekimlere ve sağlık çalışanlarına özellikle kompleks durumlar için karar verme aşamasında yardımcı olan yazılımlardır.

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına hastalıkların teşhisi, uygulanması gereken tedaviler gibi klinik süreçlerde kaynaklara dayalı bilgiler ve detaylar sunarak klinik süreçleri kolaylaştırır.

Sağlık kuruluşlarında insan kaynakları yönetimi, süreç yönetimi ve finansal yönetim gibi süreçlerin de daha kolay ve hatasız gerçekleşmesini sağlar. 

KKDS Özellikleri

  • İnsani hataları minimize eder.
  • Çok fazla miktarda veriyi işleyebildiği için daha isabetli kararlar verilmesini sağlar.
  • Karar verme sürecini kolaylaştırır. 
  • Kaynak ve zaman tasarrufu sağlar.
  • Devamlılık sağlar.
  • Kaynaklardaki güncel değişimlere kolay bir şekilde adapte olarak güncelliğini korur.

Beraber gerçekleştirdiğimiz toplantılarla beraber problemlerinizi analiz ederek istekleriniz doğrultusunda size sunabileceğimiz çözüm önerilerimizi tartışarak bir eylem planı geliştiriyoruz ve Klinik Karar Destek Sistemi Geliştirme ve Uygulama çalışmalarına başlıyoruz.