İzmir Demokrasi Üniversitesinde Uluslararası Mühendislik Sempozyumuna Katılım

EMODA olarak Uluslararası İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Mühendislik Sempozyumuna katılım sağlayarak Klinik Karar Destek Sistemleri ve içinde bulunduğumuz AB projesi hakkında bir sunum yaptık.

Sunum konusu Sağlık Hizmetlerinde Klinik Karar Destek Sistemlerine Yönelik Uygulamaların Geleceği idi. Örnek Olay: H2020 PERSIST Projesi

Uluslararası IDU # Mühendislik Sempozyumu – IES’20, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 5-6 – 10-13 Aralık 2020 tarihleri arasında Microsoft Teams iletişim platformu kullanılarak online olarak gerçekleştirildi. Bu yıl “Endüstride Mühendislik Uygulamaları” ana temasıyla gerçekleştirilecek sempozyum, mühendislik alanlarında çalışan tüm öğrenci, mühendis, akademisyen ve diğer bilim adamlarının katılımına açıktı.