Akciğer Kanseri İle İlgili Risk Faktörünü ve Etkilerini Anlamak(LUCIA)

Konu: HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03
Faaliyet Türü RIA
Proje Süresi: 48 ay

Ocak 2023’de başlayan HORIZON-MISS-2021-CANCER-02-03 çağrısı bünyesinde partneri olduğumuz “LUCIA (Understanding Lung Cancer Related Risk Factor and their Impact)” projesinde Türkiye’den tek katılımcı olarak görev almaktayız. 48 ay sürecek olan bu projede, 9 ülkeden 22 partner ile birlikte “Akciğer Kanseri ile İlgili Risk Faktörlerini ve Etkilerini Anlamak” üzerine çalışmalar gerçekleştirilecektir.

Konsorsiyumun amacı, önleme stratejilerini iyileştirmek, politika önerileri sağlamak, tarama programlarının uygulanmasına yardımcı olmak, tanıyı iyileştirmek ve hassas tıp yaklaşımlarını mümkün kılmak için bireysel risk faktörlerini derinlemesine inceleyerek akciğer kanserinin erken teşhisini ve yönetimini iyileştirmektir.

LUCIA Konsorsiyumu’nun akademik kurumlar ve endüstriyel kuruluşlardan oluşan 22 üyesiyle akciğer kanseri risk faktörlerini haritalamak için çalışmalarına başlamıştır ve üç konuya odaklanır: yaşam tarzı ve kirleticilere maruz kalma dahil olmak üzere bireysel risk faktörleri; kentsel veya yerleşik alanlar, trafik, iklim ve sosyo-ekonomik yönler dahil olmak üzere dış faktörler; ve yaşlanma ve genetik, epigenetik ve metabolik değişiklikler dahil olmak üzere biyolojik reaksiyonlar. Bu amaçla LUCIA uzmanları, hastalığın moleküler mekanizması, ilgili veri havuzlarının tanımlanması ve analizi ve diğer alanlar hakkında bir anlayış kazanmayı ve kazandırmayı amaçlamaktadır.

Bu kapsamlı projede Emoda yaşam tarzı ve giyilebilir cihaz verilerinin kayıt altına alınması, son kullanıcı mobil uygulamaları ile görselleştirme görevinin liderliğini üstlenirken aynı zamanda veri alma, entegrasyon ve uyumlaştırma, coğrafi referanslı hasta kohortlarının katmanlaştırılması ve görselleştirilmesi, risk faktörleri yapay zeka modellemesi gibi görevlere katkı sağlıyor.

Ufuk 2020 programı kapsamında AB tarafından finanse edilmektedir

Emoda yazılımın projedeki görevleri

  1. Platformun görselleştirilmesinin görev lideri,
  2. Bireyler için mobil sağlık uygulamalarının geliştirilmesi,
  3. Yenilikçi cihazların, sensörlerin entegrasyonu ve data akışının sağlanması.