Derin öğrenme ile Mamogramlarda Lezyonların Tespiti ve Sınıflandırılması

Projenin amacı, mamogramı görüntüleyip yorumlayacak olan radyoloğa lezyon tespitinde yardımcı olmak ve oluşturulacak Derin Öğrenme modeli sayesinde gözden kaçabilecek en ufak bir lezyonun bile olmamasını sağlamaktır. Oluşturulacak modelin çıktısı hem lezyonların konumunu mammogram üzerinde işaretleyecek, hem de lezyonları iyi huylu veya kötü huylu olarak sınıflandıracaktır.

Örnek Mamogram Görüntüleri