FINGER GIS


FINGER GIS kapsamında geliştirilen Veri tabanı Mekansal Arayüz Yazılımı; Mekansal Veri Tabanı çalışmaları kapsamında geliştirilmiş olan mekansal ve sayısal verilerin teknik personelin kullanabileceği çok kullanıcılı bir masaüstü Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) açık kaynak yazılımının geliştirmeyi, bu verilerin bir sunucu bazlı çalışmayı, kullanıcı profillerine göre verilere erişimini yetkilendirilmeyi kapsayan yazılımdır. CBS teknolojileri kullanarak, bu hizmetleri sunma kalitesini, hızını ve verimini devam ettiren ve artıran, veri tabanının kullanıldığı konularda; CBS iş yapış hızını, hizmet kalitesini, işlerin takip edilebilirliğini artırır. FINGER GIS ile birlikte etkileşimli haritalar kullanarak insanları, konumlaru ve verileri birbirine bağlayarak çalışmaya olanak sağlar. FINGER GIS eş zamanlı harita paylaşımı ve proje paylaşımı yapan tüm firmalarda kullanılabilir.

FINGER CBS Ekran Görüntüleri