button_phone

FingerCBS
Coğrafi Bilgi Sistemi

Proje kapsamında geliştirilecek Veri tabanı Mekansal Arayüz Yazılımı; Mekansal Veri Tabanı çalışmaları kapsamında geliştirilmiş olan mekansal ve sayısal verilerin teknik personelin kullanabileceği çok kullanıcılı bir masaüstü Coğrafi Bilgi Sistemi(CBS) açık kaynak yazılımının geliştirilmesi, bu verilerin bir sunucu bazlı çalışması, kullanıcı profillerine göre verilere erişimini yetkilendirilme yazılımdır. CBS teknolojileri kullanarak, bu hizmetleri sunma kalitesini, hızını ve verimini devam ettirmek ve artırmak, veri tabanının kullanıldığı konularda; CBS iş yapış hızını, hizmet kalitesini, işlerin takip edilebilirliğini artırmak ve devam ettirmek projemizin hedefleri arasında yer almaktadır. Proje ile birlikte etkileşimli haritalar kullanarak insanlar, konumlar ve verileri birbirine bağlanarak çalışmaya olanak sağlanacaktır. Proje çıktısı eş zamanlı harita paylaşımı proje paylaşımı yapan tüm firmalarda kullanılacaktır.

Finger CBS Ekran Görüntüleri