Küresel Mühendislik Eğitimi için Sanal Yenilikçi Öğrenme Laboratuvarları AB Projesi

Küresel Mühendislik Eğitimi için Sanal Yenilikçi Öğrenme Laboratuvarları AB Projesi

Cağrı: HORIZON-MSCA-2021-SE-01 (MSCA Staff Exchanges 2021)

Konu: HORIZON-MSCA-2021-SE-01-01 Type of Action: HORIZON-TMA-MSCA-SE

Proje Kısa Ad: VILLAGE

Proje Süresi: 48 ay

Küresel Mühendislik Eğitimi için Sanal Yenilikçi Öğrenme Laboratuvarları AB Projesi – VILLAGE, mühendislik öğretim elemanlarının ve öğrencilerinin pandemi sonrası öğretim süreçlerini ve laboratuvar uygulamalarına yönelik ihtiyaçlarını çok boyutlu, çok kültürlü ve çok disiplinli bir bağlamda yeniden incelemeyi amaçlamaktadır. Yeni öğretim tasarımı modelleri için yol haritalarını belirleyip, pilot sanal laboratuvar ve öğrenme materyalleri geliştirerek etkili ve sürdürülebilir öğretim modelleri oluşturmaktadır.

VILLAGE, Avrupa’daki üniversiteler, araştırma altyapıları ve KOBİ’lerin ortaklıkları dahilinde personel değişimi ile yeni normal ve eğitmenlerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak laboratuvar mühendisliği eğitimi için sürdürülebilir bir öğrenme modeli oluşturma bağlamında ortak bir araştırma ve yenilik (R&I) projesidir ve sektörler arası ve uluslararası işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Genel olarak mühendislik eğitimi için bazı sanal laboratuvarların varlığı bilinmekte ve bazı değişkenler etkin olarak kullanılmaktadır. Bu proje, en son teknolojinin ötesinde, yalnızca başka bir sanal laboratuvar tasarlamayı değil, çok boyutlu, çok kültürlü ve çok disiplinli bir analize dayalı mühendislik laboratuvarları eğitimi için sürdürülebilir bir model tasarlamayı amaçlamaktadır.

VILLAGE’ de EMODA

  • Açık erişimli ve sürdürülebilir bir sanal mühendislik pilot laboratuvarı tasarlama.

Avrupa’ da 7 ülkeden 9 katılımcı