Kanser Tedavisi Sonrası Hasta Odaklı Hayatta Kalma Bakım Planı (PERSIST)

Konu: SC1-DTH-01-2019
Faaliyet Türü RIA
Proje Süresi: 38 ay
Proje öneri No : 875406

PERSIST, kanserden kurtulanların bakımını iyileştirmek için açık ve birlikte çalışabilir bir ekosistem geliştirmeyi amaçlamaktadır. önerilen ekosistem, ortaklardan birinin açık bir altyapısının üzerine kurulacak bir Büyük Veri platformundan ve hastalar için bir sağlık uygulamasından oluşur. Geliştirilecek olan ana yapı taşları, hastanın mutluluğu ile ilgili verileri toplayacak bir akıllı telefonda çalışan, çok modlu bir algılama ağından; binlerce göğüs ve kolon kanseri hastanın anonim sağlık verilerinden kestirimci modellerinden; ve bahsedilen öngörü modellerini kullanacak olan bir karar destek sisteminin geliştirilmesi için gerekli olan modüllerden oluşmaktadır.

Ufuk 2020 programı kapsamında AB tarafından finanse edilmektedir

Avrupa’da 10 ülkeden 13 ortakla

Kanserden kurtulanlar, proje gelişmelerinden ve sonuçlarından şu yollarla faydalanacaklardır:

– İyileşme süresini kısaltmak ve tedavilerin olumsuz etkilerini azaltmak ve daha yüksek kalitede bir bakım planı için kişiselleştirilmiş öneriler

– Yaşam tarzı değişiklikleri ve işe dönüş için daha etkili stratejiler sağlamak

– Bireysel hastaların gidişatını tahmin ederek hastalıklarının tahminini iyileştirmek

– Zamanında tıbbi müdahaleleri kolaylaştırmak ve hasta danışmanlığını iyileştirmek

PERSIST 2020’DE EMODA

– Kliniklerin anonimleştirilmiş hasta verileri oluşturması için bir web arayazü sağlama

– Programdaki hastalar ve klinisyenler için mobil uygulamalar geliştirmek

– Akıllı bilekliklerden tansiyon, günlük adım gibi verileri toplayıp PERSIST hasta mobil uygulaması üzerinden Big Data platformuna göndermek

– Tam ortaklardan toplanan verileri kullanan ve sonuçları isteğe bağlı ve/veya uyarı koşullarında klinisyen uygulamasında görüntüleyen bir klinik karar destek sistemi geliştirmek

mHealth Uygulaması Ekran Görüntüleri