Akut Zehirlenmeler için Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi

Akut Zehirlenmeler için Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi projesi 1507- Kobi Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenmektedir. Projenin amacı, insan vücudunda ila. zehirlenmelerine bağlı olarak gerçekleşen toksikolojik tepkilerin, gelişen semptomlara göre teşhis edilmesinde hekime yardımcı olacak bir Klinik Karar Destek Sisteminin (KKDS) tasarlanmasıdır. Hedeflenen KKDS, tanı ve tedavi rehberinden oluşturulacak kurallar doğrultusunda hekime hem tanı hem de tedavi için olası çözüm ihtimallerini sunacaktır. Böylelikle hekimin normal muayenede yapabileceği insani faktörlere dayalı karar sürecini olumsuz etkileyebilecek faktörler en aza indirgenerek hekimlerin daha kolay hızlı ve doğru bir şekilde tanı ve tedavi uygulaması mümkün olacaktır.

Toksikoloji Uygulaması Ekran Görüntüleri