Görüntüleme Merkezlerinde Karşılaşılan Sorunlar


Sağık sektörü, hizmet kalite beklentisinin en yüksek olduğu alanlardan bir tanesidir ve sağlık sektörünün hizmet kalitesi direkt olarak insanların hayat kalitesini etkilediği için kritik önem taşımaktadır. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte, hizmet kalitesini artırmaya yönelik birçok proje/ürün geliştirilmiştir.


Görüntüleme merkezlerinin az sayıda olması ve her görüntüleme cihazının her merkezde bulunamaması, var olan görüntüleme merkezlerinin birçok hastane veya özel kliniklerle ortak çalışması, hekimlerin hastalardan birkaç farklı tetkik istemesi gibi nedenler, görüntüleme merkezlerini yığılmaların en çok olduğu birimlerden bir tanesi haline getirmiştir. Dolayısıyla, görüntüleme merkezlerinde çalışan hekimlerin ve diğer sağlık personellerinin iş yükü önemli bir ölçüde artmakta ve oluşan yığılmalardan kaynaklı zaman kayıpları, personeli ve cihazları tam kapasite kullanamama ve bunlara bağlı olarak gerçekleşen hasta kayıpları gibi doğrudan maliyete etki eden sorunlar ortaya çıkmaktadır. Görüntüleme merkezlerindeki tetkikler için verilen randevuların, merkezlerin yoğunluğundan bağımsız olarak hızlı, doğru ve sorunsuz oluşturulabilmesi, hastaların aldığı sağlık hizmeti memnuniyetinin artmasını dolayısıyla da görüntüleme merkezinin maddi kazancını ve hasta-müşteri iyi niyetini sağlar.


Hekimlerin iş yükünün artmasıyla beraber, yapılan tetkiklerle ilgili rapor hazırlama, hazırlanan raporları imzalama ve sisteme yükleme gibi işlemlerde de çok fazla evrak iş yükü ortaya çıkmaktadır. Görüntüleme merkezlerinin yoğunlukları göz önüne alındığında bu tür evrak işlerinde karışıklıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır.


Neredeyse tüm görüntüleme merkezlerinde yaşanan bu sorunlar, hem hastaların sağlık hizmet memnuniyetini hem de hekimlerin ve sağlık personellerinin iş yükünü göz önüne alarak görüntüleme merkezlerinin iş akışı, personel kapasitesi ve cihaz kapasitesine göre özelletirerek;

  • Sağlık personelleri için randevuların kolay, hızlı ve sorunsuz oluşturulması
  • Hekimler için otomatik rapor taslakları üzerinden tetkik raporları oluşturması ve oluşturulan raporları e-imza ile imzalayabilmesi
  • E-imza ile imzalanan raporların direkt olarak PACS sistemine ve görüntüleme merkezlerinin anlaşmalı olduğu kurumlara ortak bir platform üzerinden gönderilebilmesi gibi yöntemlerle kompakt bir şekilde çözüme kavuşturulabilir. Böylelikle görüntüleme merkezlerindeki randevudan raporlamaya tüm süreç standartlaştırılarak, görüntüleme merkezlerinin iş akışına uygun bir şekilde çalışma alt yapısı oluşturabilir.

Daha fazla detay için: https://www.emodayazilim.com/projects/emorad

Resim: http://hastane.yyu.edu.tr/bolumDetay-25-radyoloji.html