Kohort Analizi Nedir?

Bilimsel araştırmalar veri toplama tekniklerine göre gözlemsel araştırmalar, deneysel araştırmalar ve meta analizler olarak sınıflandırılabilir. Bu yazıda, gözlemsel araştırma tekniklerinden bir tanesi olan kohort analizini ele alacağız. 

Kohort, ortak özelliklere sahip hastaların oluşturduğu gruplar olarak tanımlanabilir. Kohort analizi ise bir grup hastanın (kohortun) zaman içerisinde takip edilerek gerçekleştirilen bir çalışma şeklidir. Kohort analizinin temel amacı, hastalık (sonuç) ile şüphenilen etkenler (faktör) arasında nedensel bir ilişki olup olmadığını değerlendirmektir. Araştırmanın başında, sağlam (incelenen hastalığa sahip olmayan) bireyler popülasyonu oluşturur. Grup, şüphenilen etkenler yönünden değerlendirilir ve hastalığın ortaya çıkmasına yetecek süre kadar izlenerek veriler kaydedilir. Veriler anket, muayene, laboratuvar incelemesi vb. gibi çeşitli yöntemlerle elde edilebilir. 

Kohort analizi, araştırma yönü ve zaman ilişkisine göre ikiye ayrılır;

1. Retrospektif Kohort Analizi

Hastaların zaman içinde geriye yönelik incelendiği durumlardır. Burada amaç, araştırılan hastalığın etkenlerinin neden ve nasıl ortaya çıktığını incelemektir. Retrospektif kohort analizlerinde, çalışma kayıtlı veriler üzerinden gerçekleştirilir. 

Retrospektif Kohort Analizi

2. Prospektif Kohort Analiizi

Hastaların zaman içinde ileriye yönelik incelendiği durumlardır. Burada amaç, araştırılan hastalığın etkenlerinin belirlenen kohort üzerindeki etkilerini incelemektir. Prospektif kohort analizlerinde, çalışma verilerin gözlenerek ve izlenerek kaydedilmesiyle gerçekleşir.

Prospektif Kohort Analizi