Araştırmacılar, klinik karar desteği kullanımının ölüm oranında azalmaya ve hasta sonuçlarını iyileştirmeye yol açtığını buldular

American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine’de yayınlanan çalışma, klinik karar desteğinin sağlık hizmeti kalitesi üzerindeki etkilerini inceledi ve bu araçların kullanımının klinisyen bilişsel iş yükünü önemli ölçüde azalttığı ve klinisyenlerin bilgi aramak için harcadıkları zamanı azalttığı bulundu. .

Bu çalışmaya göre, klinik karar destek araçları, klinisyenlere pnömonili acil servisler için daha düşük ölüm oranlarıyla daha iyi bakım sağlamada yardımcı olduğu için daha iyi hasta sonuçlarıyla ilişkilendirildi.

Daha fazla detay için tıklayınız.

https://www.eurekalert.org/news-releases/945906